Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2019

Gdy rodzi się dziecko, chcemy dać mu przede wszystkim bezpieczeństwo. Krążymy wokół niego jak helikopter,wyprzedamy każdy krok, który naszym zdaniem może doprowadzić do jakiejś katastrofy. Niestety z wiekiem nasza troska przeradza się w wyręczanie. W efekcie powstaje pokolenie młodych ludzi, które jest całkowicie uzależnione od swoich rodziców, niezdolne podjąć żadnej samodzielnej decyzji. Jak temu zapobiec? Ewa Abart o granicy, którą często przekraczają wszechwiedzący rodzice.