Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2019

Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko potrafiło rozwiązywać problemy kreatywnie. Wszystko zaczyna się w dzieciństwie i wiele zależy właśnie od opiekunów. Jak rozwinąć w dzieciach kreatywność? Jak ją wspierać w przypadku niesfornych dzieci? Kilka wskazówek udziela artystka Marzena Turek-Gaś.